Latest Entries »

Nedalo mi to a rozhodl jsem se udělat postupný překlad manuálu S50 od seřízení serv, až po záběh ( + pár vlastních tipů ). Poněvadž moje češtinářské schopnosti jsou na úrovni 0, tak předem prosím o nekomentování gramatických chyb :-D, děkuji.

Reklamy

Rezonanční výfuk

Thunder Tiger tuning za 79 €

Thunder Tiger tuning za 89 €

Nedávno, když jsem smějdil internetové obchody a hledal MTA-4 S50, jsem našel hromadu tuningových dílů na MTA4 S50. Většina těchto součástek byly trochu upravené a pak následně převedené do hlidíku či duralu, originální díly. Ovšem čeho jsem si všiml a co mi záhy vyrazilo dech byly výfuky. Byly to tuningové rezonanční výfuky, které stály od 30 € do 90 €.

Když jsem je poprvé viděl, tak jsem si ťukal na čelo a řikal si : „Který blázen by dal za pochromovanou součástku 89 € ?“. U výfuku nebyl žádný popis a tak jsem to bral za opravdu dekorativní záležitost, ale pořád mi to tak nějak vrtalo hlavou. Asi za hodinu se mi do rukou dostal článek o rezonančních výfucích pro dvou-taktové motory kde mi bylo vysvětleno oč vlastně jde.

Jak to funguje ?

V podstatě se jedná o využití tlakové vlny z válce ( při výfuku ), kterou rezonanční výfuk promění ve zpětnou tlakovou vlnu do hlavy motoru. K čemu to ? Třeba k tomu, že při výfukové fázi unikne část čerstvé směsi jako spalina a rezonanční zpětná vazba ji dokáže vrátit zpět.

Následná animace vysvětluje jak rezonanční efekt funguje v praxi. Všimněte si návratu explozivní směsi ( zelená ) z výfukových prostor, která zvyšuje výkon a snižuje spotřebu.

Rezonanční efekt v 2-taktovém motoru ( pro spuštění klikněte )

Závěr

Podle všeho co jsem o těchto výfucích zjistil musím konstatovat, že mohou být zajímavou investicí do výkonu. Navíc jsou tyto výfuky 3-komorové, takže snižují hlučnost a navíc dobře vypadají.

+ znatelný nárůst výkonu ( kolem 20% )
+ dobrý vzhled
+ snížení hlučnosti
+ snížení spotřeby

– poměrně vysoká cena
– dostupnost v ČR

V sobotu (24.4) jsem si byl zajezdit mým HiMoto Truggy 1:10 na fotbalové hřiště. Venku bylo kolem 20 °C, což bylo velice příjemné pro mě, ale ne pro mnou upravené auto. Když jsem začal jezdit v hlubší trávě, tak mi nedošlo že moje molitanová ochrana vnitřku auta bude působit velice nepříznivě vůči odvádění tepla z mého motoru. Jezdil jsem na 3S Li-pol články asi 10 minut, poté změnilo autíčko zvuk, ale myslel jsem si že to bude nějaká špína nebo tráva na poloose. Autíčko se asi po dalších 5 mintách zastavilo a nejelo.. z následujících obrázků se dá odvodit proč 😉 Osa neodymového magnetu se zahřála natolik, že magnet rozervala.

DLNA

Co je DLNA ?

DLNA je standard pro živý přenos médii po lokální síti. Přenost datového toku je přes HTTP 1.0/1.1 a nad tím běží protokoly UPnP AV.

Proč používat DLNA?

Na tuto otázku zkusím odpovědět vlastním případem. Mám televizi Sony Bravia 32W5500, ta umí přehrávát MPEG-1, JPG a MP3 z flash disku. Když se na to tak dívám, nic moc. Ale také má zároveň síťový port a schopnost připojit se do sítí DLNA. Tato shcopnost mi umožní přehrávat jakákoliv média na TV, aniž bych notebook musel propojovat HDMI kabelem a mnohem víc. DLNA server, který popíšu jak nainstalovat, se nakonfiguruje tak, že se mu předají složky ze kterých může čerpat data a ty následně nabídne koncovému zařízení.

Takže pokud si budu chtít pustit film budu mít složku „Filmy“ a budou tam soubory : „adam.mkv“,“bogocz.iso“,“linux.avi“,“linux.sub“ tak i když TV neumí mkv, tak si DLNA na notebooku zjistí jaký stream cíl podporuje a překóduje jej do něj. Stejné to bude s ISO(obraz DVD), při výběru bogocz.iso mi DLNA na notebooku převede menu i film a posílá přímo do TV. Pokud si chci spustit AVI nebo MKV v cizím jazyce tak můžu, transkódování přiloží i titulky.

Pokud ovšem chci spustit JPG, MP3 nebo ACC, tak DLNA server nic nepřevádí a posílá přímý bitový tok zdroje.

Instalace

Následující script jsem napsal tak, aby se vždy instalovala poslední verze.

Script

PROJ=ps3ms
echo "Instalační script PS3 Media Serveru"
echo "Kolik jader ma tvuj procesor ?"
read CORES
let cores++
mkdir $HOME/$PROJ
cd $HOME/$PROJ

sudo apt-get build-dep mplayer
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras checkinstall ant mplayer mencoder ffmpeg subversion build-essential
sleep 3
svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/mplayer/trunk mplayer

if [ -d mplayer ]
then
    cd mplayer
    echo "Spouštím konfiguraci a kompilaci"
    CFLAGS="-O2 -fomit-frame-pointer" ./configure --confdir=/etc/mplayer
    make -j $CORES > /dev/null 2> build_errors
    sudo checkinstall -D --install=yes --fstrans=no --pakdir "$HOME/$PROJ" --pkgname mplayer --backup=no --deldoc=yes --deldesc=yes --delspec=yes --default --pkgversion "3:1.0~svn-`grep "#define VERSION" version.h | cut -d"-" -f2`"
    cd ..
else
    echo "Ukončuji skript, zdrojové kódy jsou nekompletní"
    exit 1
fi

echo "Po spuštění stránky, stáhněte Java JDK 6 .., po stažení vypnout firefox, stažený balík přesunout do složky projektu ($HOME/$PROJ) a zmáčknout Enter"
sleep 10
firefox http://java.sun.com/javase/downloads/widget/jdk6.jsp
read enter

if [ -f $(ls | grep jdk-6) ]
then
    sh $(ls | grep jdk-6)
    JAVA_HOME=$HOME/$PROJ/$(ls | grep jdk1.6)/jre
    export JAVA_HOME
    svn checkout http://ps3mediaserver.googlecode.com/svn/trunk/ ps3mediaserver-read-only

    cd ps3mediaserver-read-only/ps3mediaserver
    ant
    chmod a+x PMS.sh
    chmod a+x linux/tsMuxeR
    cd ../..

    cat > run_server << END
#!/bin/sh
cd $HOME/$PROJ/ps3mediaserver
./PMS.sh
END
    chmod a+x run_server
else
    echo "Instalátor JDK 6 nenalezen, přeskakuji instalaci PS3media serveru"
    exit 1
fi

exit 0

Spuštění

Script stačí spustit a počkat až zkončí instalační proces, jen před instalcí javy vyskočí firefox, tak prosím následujte pokyny.

Zprovoznění VDPAU v Linuxu

Předem bych chtěl upozornit, že návod jsem vytvářel pod Ubuntu 9.10 KK, takže nevím jestli postup bude stejný u nových či starších distribucí. Takže než začneme zkontrolujeme jestli je naše karta podporovaná touto technologii, to uděláme na Wikipedii pro VDPAU. Pokud tedy vlastníme jeden z čipů ze seznamu, tak stačí nahrát poslední verzi ovladače grafické karty ze stránek NVIDIA

Potřebný software

v terminálu spustíme příkazy

sudo apt-get update
sudo apt-get build-dep ffmpeg vlc
sudo apt-get install build-essential libtool automake git-core xcb xlibs-dev libdrm-dev

Získáme zdrojové kódy

Poté co máme systém připravený, získáme zbytek zdrojáků které jsou potřeba a to sekvencí

mkdir ~/vdpau_proj
cd ~/vdpau_proj
wget http://www.splitted-desktop.com/~gbeauchesne/libva/libva-latest.tar.gz
tar xvf libva-latest.tar.gz
wget http://www.splitted-desktop.com/~gbeauchesne/vdpau-video/vdpau-video-latest.tar.gz
tar xvf vdpau-video-latest.tar.gz
git clone git://git.ffmpeg.org/ffmpeg/
cd ffmpeg
git clone git://git.ffmpeg.org/libswscale/
cd ..
git clone git://git.videolan.org/vlc.git

Kompilace

Máme-li všechny potřebné zdrojáky a knihovny, mužeme zkompilovat jednotlivé projekty a to sekvencí. Pokud máme vícejádrový processor můžeme si kompilaci urychlit změnou příkazu „make“ na „make -j pocetjader+1„, což u dvoujádra znamená „make -j 3

Pro zkompilování libva (v adresáři libva)

for file in debian/patches/*.patch;do patch -p1 < $file;done

autoreconf -f -i
./configure
make
sudo make install

Pro zkompilování VDPAU backendu

./configure
make
sudo make install

Malá přestávka od kompilací, teď spustíme příkaz

vainfo

Pokud výstup vypadá zhruba takto, tak je to dobré. Pokud nikoliv, tak pečlivě projdeme kompilační log a podíváme se jestli nebyly v průběhu překladu nějaké chyby a kompilační postup opakujeme.

libva: libva version 0.31.0-sds3
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
libva: va_getDriverName() returns 0
libva: Trying to open /home/thresh/sandbox/lib/va/nvidia_drv_video.so
libva: va_openDriver() returns 0
vainfo: VA API version: 0.31
vainfo: Driver version: Splitted-Desktop Systems VDPAU backend for VA API - 0.5.2
vainfo: Supported profile and entrypoints
   VAProfileMPEG2Simple      : VAEntrypointVLD
   VAProfileMPEG2Main       : VAEntrypointVLD
   VAProfileH264Main        : VAEntrypointVLD
   VAProfileH264High        : VAEntrypointVLD
   VAProfileVC1Simple       : VAEntrypointVLD
   VAProfileVC1Main        : VAEntrypointVLD
   VAProfileVC1Advanced      : VAEntrypointVLD

Pro kompilaci ffmpeg následující

sudo cp libavcodec/vaapi.h /usr/local/include/libavcodec/vaapi.h
./configure --enable-vdpau --enable-shared --disable-static --enable-debug
make
sudo make install

A na konec kompilace VLC playeru

mkdir build
cd build
../configure --enable-libva
make
sudo make install

Spuštění

Po spuštění nějakého 720p či 1080p ve VLC playeru by mělo jít vidět značné odlehčení procesoru.

Acer T230H

10. února jsem si koupil monitor Acer T230H jakožto ovládací prvek mého projektu. Ovšem po rozbalení jsem záhy zjistil, že jeho zprovozění nebude řekněme až tak „Plug & Play“. Pro to, aby nám naše X reagovaly na dotykový systém monitoru je třeba pár věcí udělat.

Stažení

sudo apt-get install xserver-xorg-dev

Kompilace HidTouchSuite

V adresáři kde jsme rozbalili archiv s HidTouchSuite…

patch -p1 < hidtouch.patch
./configure --prefix=/usr
make && sudo checkinstall

Příprava příštího bootu

Udev

sudo gedit /etc/udev/rules.d/99-touchscreen.rules

a zde přidáme řádek

SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0408", ATTRS{idProduct}=="3000", SYMLINK+="usb/quanta_touch"

X.org

sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

vložte

Section "InputDevice"
Identifier "Acer T230H"
Driver "hidtouch"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "ReportingMode" "Raw"
Option "Device" "/dev/usb/quanta_touch"
Option "PacketCount" "13"
Option "OpcodePressure" "852034"
Option "OpcodeX" "65584"
Option "OpcodeY" "65585"
Option "CalibrationModel" "1"
Option "CornerTopLeftX" "0"
Option "CornerTopLeftY" "0"
Option "CornerTopRightX" "1920"
Option "CornerTopRightY" "0"
Option "CornerBottomLeftX" "0"
Option "CornerBottomLeftY" "1080"
Option "CornerBottomRightX" "1920"
Option "CornerBottomRightY" "1080"
Option "CornerScreenWidth" "1920"
Option "CornerScreenHeight" "1080"
EndSection

a najděte sekci „ServerLayout“ a zde přidejte

InputDevice "Acer T230H" "SendCoreEvents"

u mě to vypadá asi takhle :

Section "ServerLayout"
  Identifier   "Layout0"
  Screen   0 "Screen0" 0 0
  InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
  InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
  InputDevice  "Acer T230H" "SendCoreEvents"
  Option     "Xinerama" "0"
EndSection

a těď už jen ..

sudo service gdm restart
Canary ARF

Canary ARF

Další letadlo, které bratr pořídil bylo Canary.

EasyGlider PRO

Po tradičních nepříjemnostech s modelem SkyLady II bylo bratrovi doporučeno koupit EasyGlidera PRO. Model je z elaporu (dále EPP) Z počátku to znamenalo investici do LiPo akumulátorů, LiPo nabíječe, Hitec RC sady Optic 6 a combo setu střídavého motoru, ale po sléze se ukázalo, že to za to rozhodně stálo !!

Balení, stavba a první let

Balení obsahovalo :

 • trup
 • křídla
 • výškovku
 • vystužovací uhlíkovou tyč do křídel
 • EPP kužel

Parametry

 • rozpětí 1800 mm
 • délka 1130 mm
 • váha 810 g(elektro)

Stavba

Prvně jsme se pustili do křídel. Namontovali jsme serva a prodloužili jejich dráty. Křídlo se zkompletuje dílem, který zakryje drát a drážku pro zpěvňovací tyč. Pro lepení EPP částí jsme použili UHU, lepení s tímto lepidlem je velice rychlé. Lepidlo se nanese na obě části a nechá ze zaschnout, poté se části k sobě přiloží a už se nerozpojí !!

Trup jsme taktéž slepili UHU, ale je třeba dát pozor a nezapomenout vložit záváží do osasu a precizní přilepení uložení pro motor. Pak už bylo vše jen o osazení bovdenů a serv do kabiny.

EasyGlidera se dá opravdu lehce složit a nezabere to moc času, pokud jej nebarvíte (což my jsme dělali 😉 ).

První let

První vhození letadla do vzduchu bylo úžasné ! Letadlo plachtilo úplně samo a přesně. Po zapnutí motoru se bleskurychle, jako z praku, vypálil k obloze a svištěl nám nad hlavama. Když vezmu v potaz jak bratr lítal před tím ze SkyLady II, tak se tyto zážitky ndají porovnávat! Prostě na pár sekund zapl motor a letadlo bylo jako malá tečka na obloze, poté jen plachtil, nádhera.

Ovšem to bychom to nebyli my, kdyby se nám něco nestalo. Když jsem zkoušeli jak vysoko vyletíme, tak se stalo něco nečekaného. Byli jsme dost vysoko a řekli jsme si, že půjdeme níž, tak bratr provedl looping (že z něj bude klesat), když letadlo provedlo 3/4 otáčky uvolnil se akumulátor a narazil do vypínače od regulátoru… letadlo bylo za pár vteřin na zemi. Bohužel náklon letadla přispěl k tomu, že rychlost byla dosti velká, taková že po havárii byly součásti všude kolem.  Mysleli jsme si, že tento EasyGlider to má za sebou.

Oprava

Po prvním letu dostalo letadlo do těla, stejně tak my. Večer jsme vzali tu hromádk uneštěstí a rozhodli se jí pomocí UHU dát dohromady. Veřte nebo ne, kabina byla roztaženájako slunečnice, křídla přetočené… ale po 2 hodinách lepení a ohýbání bylo letadlo zpět !!! EPP je opravdu zázračný materiál, který je velice pružný a poddajný.

Závěr

Opravdu skvělý větroň. Výborný pro začátečníky i pokročilejší. Sice jsem slyšel, že EPP má vůči vzduchu znatelný odpor ,ale na druhou stranu zase existují jedinci co elapor potahují.

Multiplex MiniMag

Multiplex MiniMag

Multiplex MiniMag

Po zkušenostech s Belancou jsem se rozhodl koupit jiné letadlo. MiniMag se mě velice lákal, protože byl z elaporu ( dále EPP ). Letadlo jsem koupil jako rozsyp, a tudíš bylo třeba doplnit potřebnou elektroniku. Tento rozsyp vyšel okolo 1800 Kč(jen trup, bez RC elektroniky).

Belanca Decathlon 480

Dalo by se říct že tímto „letadlem“ začala má RC modelářská éra. Byl jsem modelářem dávno před tím, ale to jsem stavěl balsová házedla. Možnost mít RC model za 3000 kč mě doslova šokovala, a tak jsem zakoupil tento RTF ( Ready-To-Fly ) set. Sestavení letadla nezabralo moc času a zvládne jej opravdu každý. Kolečka jsem však na podvozek a směrovku nepřidělával.

Parametry letadla byly :

 • rozpětí 1020
 • délka 750
 • váha 610 g
 • motor 480
 • ovladatelné byly křidélka, směrovka, výškova
 • materiál polstyrén

Výbava

Regulátor

Byl to nějaký kousek tištěného spoje, asi 15 x 20 mm, který byl opatřen hliníkovým plíškem. Stejný regulár se dodává ve SkyLady I a II ( kde nám taky rychle zhořel ). Řekl bych, že parametry nezná nikdo.

Příjmač

Jednalo se o přímač velikosti asi 20 x 30 mm. Disponoval vyměnitelným krystalem a výbornou schopností chytat všecky ruchy 😀

Motor

Motor byl uhlíkový 480. Bohužel měl krátkou životnost a při haváriích se musel rozebrat a odblokovat ložiska rotoru.

Vysílač

Vysílač mi funguje do dnes. Není to nic extra, ale dosah má slušný. Vezmu-li v úvahu že celý set stojí 3000 Kč tak kvalita vysílače je slušná ( jak se říká : “ za ty prachy..!“ ).

Letové zážitky

První let

Poněvadž toto bylo mé první RC letadlo, tak první let trval krátce. Po prvním pádu se mi odlomil polystyrénový předek letadla ve kterém byl uložený motor. Létat jsem se učil na chatě, společně se svým bratrem, který vlastnil větroně SkyLady II. Ve dne jsme šli na 10 minut lítat a večer jsme trávili lepením a dobíjením akumulátorů.

Po zalétání

Zhruba po měsící jsem měl 3. trup a ty předchozí byly slepené asi 6 krát( každý zvlášť). Letadlo bylo těžce ovladatelné, mělo slabý stejnosměrný motor který z námahou letadlo zvedá do výšky, bohužel než jsem se dostal do dostatečné výšky, tak byl akumulátor vybitý. Na používání křidélek se letadlo chovalo nepředpokládatelně, což mě mrzelo.

Závěr

Musím, ač velice nerad, uznat že toto letadlo byly nejhuře investované peníze a čas. Kvůli polystyrénu je hodně křehké, v určité fázi začíná být trup pře-epoxidovaný 😀 a letové vlastnosti nezanechávali kladný dojem.