1. Zkonrolujeme zda-li jsou serva připojena na správný kanál a je-li směr otáčení serv správný. Pro plynové servo (uprostřed auta, se dvěma táhly) zmáčkneme páčku plynu přitažením a táhlo se musí pohnout směrem k motoru.  Pro servo zpátečky (mezi servem zatáčení a plynu ) zmáčkneme tlačítko zpátečky ( nachází na rukojeti vysílače), které by mělo servo zatáhnout směrem od převodovky.
 2. Nastavení plynového serva
  • vysílač necháme v neutrální poloze
  • na konci táhla pro bzrdu je seřiditelný doraz, šroubujte jej dokud mezi pružinou a očkem pro páku brzdy nevznikne 1,5 mm mezera
  • uvolněte dorazy pružiny na táhlu plynu, karburátor zavřete táhlem na doraz a s mírným stlačením pružiny opět dorazy pružiny zašroubujte
 3. Nastavení serva zpátečky
  • vysílač necháme v neutrální poloze
  • uvolníme zadní doraz pružiny( ten blíže k převodovce ), pružinu úplně stlačíme k páce serva, uvolníme o 4,5 mm a doraz zase zašroubujeme
  • stiskneme tlačítko zpátečky a předchozí krok opakujeme s druhým dorazem
Reklamy