Acer T230H

10. února jsem si koupil monitor Acer T230H jakožto ovládací prvek mého projektu. Ovšem po rozbalení jsem záhy zjistil, že jeho zprovozění nebude řekněme až tak „Plug & Play“. Pro to, aby nám naše X reagovaly na dotykový systém monitoru je třeba pár věcí udělat.

Stažení

sudo apt-get install xserver-xorg-dev

Kompilace HidTouchSuite

V adresáři kde jsme rozbalili archiv s HidTouchSuite…

patch -p1 < hidtouch.patch
./configure --prefix=/usr
make && sudo checkinstall

Příprava příštího bootu

Udev

sudo gedit /etc/udev/rules.d/99-touchscreen.rules

a zde přidáme řádek

SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="0408", ATTRS{idProduct}=="3000", SYMLINK+="usb/quanta_touch"

X.org

sudo gedit /etc/X11/xorg.conf

vložte

Section "InputDevice"
Identifier "Acer T230H"
Driver "hidtouch"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "ReportingMode" "Raw"
Option "Device" "/dev/usb/quanta_touch"
Option "PacketCount" "13"
Option "OpcodePressure" "852034"
Option "OpcodeX" "65584"
Option "OpcodeY" "65585"
Option "CalibrationModel" "1"
Option "CornerTopLeftX" "0"
Option "CornerTopLeftY" "0"
Option "CornerTopRightX" "1920"
Option "CornerTopRightY" "0"
Option "CornerBottomLeftX" "0"
Option "CornerBottomLeftY" "1080"
Option "CornerBottomRightX" "1920"
Option "CornerBottomRightY" "1080"
Option "CornerScreenWidth" "1920"
Option "CornerScreenHeight" "1080"
EndSection

a najděte sekci „ServerLayout“ a zde přidejte

InputDevice "Acer T230H" "SendCoreEvents"

u mě to vypadá asi takhle :

Section "ServerLayout"
  Identifier   "Layout0"
  Screen   0 "Screen0" 0 0
  InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
  InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
  InputDevice  "Acer T230H" "SendCoreEvents"
  Option     "Xinerama" "0"
EndSection

a těď už jen ..

sudo service gdm restart